اجازه سعی و خطا برای تمرین انتخاب نیکی / تربیت در آموزه های امام صادق (ع) – قسمت نهم و پایانی

از منظر امام صادق (ع)، نیکوکار شدن فرزند مبتنی بر تلاش و انتخاب خود اوست، ولی پدر و مادر می توانند نقش یاری کننده او را داشته باشند. برای نیکوکار شدن فرزند باید به او اجازه سعی و خطا داد تا تمرین نیکی را داشته باشد. حمیدرضا آیت اللهی […]

ادامه مطلب from اجازه سعی و خطا برای تمرین انتخاب نیکی / تربیت در آموزه های امام صادق (ع) – قسمت نهم و پایانی