دلیل موافقت عربستان با توافق گذار از سوخت‌های فسیلی

چه دلیلی سبب شد تا عربستان به عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده نفت جهان به توافق گذار از سوخت‌های فسیلی کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل راضی شود؟ […]

ادامه مطلب from دلیل موافقت عربستان با توافق گذار از سوخت‌های فسیلی