صعود کوهنورد معلول اسلامشهری به قله آلبروس

سجاد سالاروند کوهنورد دارای معلولیت ساکن شهرستان اسلامشهر به قله ۵۶۴۰ متری آلبروس بام اروپا صعود کرد.

صعود کوهنورد معلول اسلامشهری به قله آلبروس

به گزارش بچه های خاکریز از اسلامشهر، سجاد سالاروند قهرمان ورزشکار اسلامشهری با وجود معلولیت، به قله ۵۶۴۰ متری آلبروس در کشور روسیه معروف به بام اروپا صعود کرد. سالاروندکه چهارمین فرد بامشکل جسمی جهان و دومین نفر در آسیا است با صعود به قلعه مرتفع آلبروس به نمایندگی از جامعه ورزشی شهرستان اسلامشهر پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را بربام اروپا به اهتزاز در آورد. سالاروند با انتشار فیلمی از بام اروپا این صعود را به هموطنان خود بویژه جامعه ورزشی و جوانان شهرستان اسلامشهر تقدیم  کرده است.  

دیدگاهتان را بنویسید