برای تحقق اهداف در استان‌ها باید به سمت برنامه‌محوری حرکت کرد

معاون برنامه های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: برای تحقق اهداف مورد نظر در استان‌ها باید به سمت تهیه برنامه برویم و ضمن اینکه برای تک‌تک برنامه‌ها هدف گذاری صورت پذیرد، باید برنامه عملیاتی براساس برش استانی تدوین شود.

برای تحقق اهداف در استان‌ها باید به سمت برنامه‌محوری حرکت کرد

به گزارش بچه های خاکریز از بجنورد به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی؛ نشست روسای گروه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با افشین کسالایی، معاون برنامه های توسعه و امور برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور در محل سالن جلسات این سازمان برگزار شد و در این نشست در خصوص برنامه هفتم توسعه، موارد کلیدی از ابعاد و جزئیات آن مطرح شد. کسالایی، معاون برنامه های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور، اظهار کرد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هر استان مانند مغز متفکر و سیستم تصمیم‌گیری استان محسوب می‌شود.  وی گفت: برنامه هفتم توسعه، ناگزیر به برنامه محور بودن است و برای اولین بار برنامه هفتم با پارادایم رشد فراگیر و مبتنی بر سه روش  مبتنی بر اصلی ترین پیشران ها،مسائل بحران زا و بسترسازها و خلق مهمترین بسترهای پیشرفت کشور ترسیم شد. معاون برنامه های توسعه امور برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: رویکرد نظری برنامه هفتم توسعه مبتنی بر رویکرد رشد فراگیر است که به عنوان نظریه حاکم بر برنامه هفتم توسعه با توجه به نتایج پژوهش های انجام شده و مطالعات جهانی در کشورهای نوظهور و در حال توسعه که جنس مسائل آن تقریبا با مسائل ایران مشابه است، انتخاب شده است. وی با تشریح رویکرد و ویژگی های برنامه ریزی در برنامه هفتم توسعه، عنوان کرد: رویکرد اصلی برنامه هفتم توسعه براساس موضوعات کلیدی و پیشران های کشور با رعایت ملاحظات اسناد آمایش سرزمین و سیاست ها و روش های عدم تمرکز در اداره کشور و مبتنی بر اجرای قواعد و ساز و کارهای انگیزشی است. کسالایی اضافه کرد: همچنین رویکرد اصلی برنامه هفتم متمرکز بر برنامه محوری به جای حکم محوری، تمرکز بر موضوعات‌ کلیدی، تمرکززدایی و تقویت نقش استان ها و مشارکت محوری است. وی همچنین بر تغییر رویکرد از تمرکز بر تخصیص و توزیع منابع به اصلاحات ساختارها و وضع قواعد سیاسی، اتکا به شیوه طراحی سازوکارهای انگیزشی کارا و اثربخش، استفاده از برنامه ریزی غلتان، اتخاذ رویکرد اجتماع محور تاکید کرد. کسالایی متذکر شد: شناخت وضع موجود و مسیر طی شده بستر لازم برای ترسیم چشم انداز پنج سال آینده و ریل گذاری برنامه هفتم را فراهم می کند. معاون برنامه های توسعه امور برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: برنامه هفتم توسعه علاوه بر ترسیم وضع موجود، آینده اقتصاد و توسعه کشور در سطوح متعدد را مورد توجه قرار می دهد و توجه به حوزه های ظرفیت ساز و مولد در کشور دارای اهمیت است. کسالایی با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه در سه سطح پیشران ها، بحران ها و بسترهای پیشرفت تدوین شده است، افزود: بحران ها شامل مدیریت منابع آب، ناترازی انرژی و صندوق های بازنشستگی و بخش پیشران ها شامل طرح های کلان، دریا، ترانژیت، مسکن ارتقای جهادکشاورزی و اصلاح نظام مالیاتی بانکی و اصلاح ساختار بودجه و رشد در حوزه بستر سازها هستند که باید به آنها توجه جدی شود. وی یادآور شد: برای تحقق اهداف مورد نظر در استان باید به سمت تهیه برنامه برویم و ضمن اینکه برای تک تک برنامه ها هدف گذاری صورت پذیرد، باید برنامه عملیاتی براساس برش استانی تدوین شود. کسالایی افزود: در برنامه عملیاتی باید تعیین اهداف و تبیین شاخص های عملکردی و تبیین مخاطرات دستیابی به اهداف توجه شود. پایان پیام/آ

دیدگاهتان را بنویسید