آخرین مطالب ارسالی
Last Posts
آهنگ های ویژه
Best Posts
کاشت مو
بهترین سایت کاشت مو با کمترین قیمت
کلینیک زیبایی
۱۵ نفر در پیوند به قاچاق مواد مخدر به ۵ الی ۱۶ سال زندان محکوم شدند

بچه های خاکریز: مرکز عدلی و
قضایی مبارزه با مواد مخدر در جریان یک هفته‌ی گذشته ۱۵ نفر
به شمول یک زن را در پیوند به ۹ قضیه‌ی قاچاق
مواد مخدر از ۵ الی ۱۶ سال زندان محکوم کرده است.

این
مرکز در خبرنامه‌یی از این افراد نام نبرده، اما گفته است که این ۱۵ نفر
از سوی پولیس مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر در ارتباط به قاچاق بیش از ۱۸
کیلوگرام مواد مخدر نوع هرویین، ۱۴۷ کیلوگرام تریاک، بیش از ۲۳۶ کیلوگرام
چرس و ۴۳۹ گرام مت امفتامین یا شیشه بازداشت شده‌اند.

افزون
بر این، پولیس مبارزه با مواد مخدر و مسکرات ۳۰ نفر
دیگر را در پیوند به ۱۹ قضیه‌ی قاچاق مواد مخدر بازداشت و
پرونده‌ی آن‌ها را به منظور رسیدگی به مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و
مواد مخدر فرستاده است.

از
جمله این افراد، ده نفر آن افرادی بودند که می‌خواسته‌اند مواد مخدر نوع هروئین و
چرس را با استفاده از شیوه‌ی جاسازی در بطن و بکس‌های سفری از فرودگاه بین‌المللی
حامد کرزی به کشورهای هند و ترکیه انتقال بدهند.

در یک
اعلامیه‌ی این مرکز آمده‌است که از نزد این افراد به‌طور مجموعی بیش از ۴۶
کیلوگرام هرویین، بیش از ۴۷۶ کیلوگرام تریاک، بیش از ۴ کیلوگرام چرس، یک هزار ۲۱۴
تابلیت روان‌گردان (k)، بیش از ۱۱۸ کیلوگرام مواد کیمیاوری، مبلغ ۲۶ هزار و
۶۰ هزار افغانی، یک هزار و ۶۰۰ دالر امریکایی، ۳۲ سیت
تیلفون همراه، یک میل سلاح و پنج عرداده واسطه‌ی نقلیه به‌دست آمده است.

 ارسال در حدود 4 ماه قبل  ادامه مطلب »