آخرین مطالب ارسالی
Last Posts
آهنگ های ویژه
Best Posts
کاشت مو
بهترین سایت کاشت مو با کمترین قیمت
کلینیک زیبایی
کمیسیون اصلاحات اداری به زودی پروسه ارزیابی تسلط کارمندان وزارت امور خارجه به زبان های خارجی را آغاز می کند

بچه های خاکریز: کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات
ملکی اعلام کرده است که این کمیسیون در هماهنگی با وزارت امور خارجه کشور چگونگی
سطح مهارت‌ها و تسلط کارمندان این وزارت بر زبان‌های خارجی را ارزیابی می‌کند.

در یک اعلامیه مطبوعاتی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی
آمده است: «بررسی‌های مشترک وزارت خارجه و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی
نشان می‌دهد که شماری از کارمندان این وزارت به خاطر نداشتن مهارت‌های لازم به یکی
از پنج زبان مهم بین‌المللی، نمی‌توانند تمامی امور مربوط به وظایف‌شان را در کشورهای
محل وظیفه، به وجه احسن انجام بدهند.»

در اعلامیه همچنان گفته شده که به منظور ارزیابی ظرفیت زبانی کارمندان
وزارت خارجه، طرزالعمل مشخصی ترتیب شده که براساس آن کارمندان وزارت خارجه در داخل
و خارج از کشور برای تثبیت سویه، باید امتحان زبان‌های بین‌المللی را مطابق معیارهای
پذیرفته‌شده بین‌المللی سپری کنند.

براساس این طرزالعمل، برای ارزیابی مهارت در زبان انگلیسی، امتحان تافل
در نظر گرفته شده است. کارمند وزارت خارجه باید به یکی از پنج زبان مهم بین‌المللی
تسلط داشته باشد.

در بخشی از اعلامیه آمده است: «کارمندان وزارت خارجه در نتیجه امتحان،
بر اساس سه سطح دانش زبانی دستبه‌بندی می‌شوند؛ کارمندانی که از سویه بالای زبانی برخوردارند
به وظایف‌شان ادامه خواهند داد، کارمندانی با سویه متوسط زبانی به منظور ظرفیت‌پروری،
به کورس‌های آموزشی معرفی خواهند شد و در پایان دوره آموزشی، از آنان امتحان مجدد گرفته
خواهد شد. و کارمندانی با سویه پایین دانش زبانی، در بخش‌های اداری و خدماتی توظیف
خواهند شد.

وزارت خارجه از استقبال طرح اصلاحات این وزارت از سوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی قدردانی کرده و برنامه زمانی‌ای برای تمام مراحل امتحان مهارت زبان‌های بین‌المللی کارمندان این وزارت تعیین کرده است.

براساس این برنامه زمانی ارزیابی اسناد امتحان از اول اکتبر آغاز آغاز
خواهد شد.

معرفی کارمندان به کورس‌های آموزشی و ارتقای ظرفیت نیز از ۱ نوامبر
سال جاری آغاز و الی ۱ اپریل سال ۲۰۱۹ میلادی ادامه خواهد داشت.

همچنان براساس این برنامه زمانی، امتحان مجدد پس از سپری کردن کورس
آموزشی به تاریخ ۱ می سال ۲۰۱۹ اخذ شده و تفکیک کارمندانی که به دلیل ضعیف بودن
لسان نمی‌توانند در مأموریت‌های دیپلوماتیک مقرر شوند به تاریخ ۱ می سال آینده
صورت خواهد گرفت.

این در حالی است که براساس طرح اصلاحی مشترک کمیسیون مستقل اصلاحات اداری
و خدمات ملکی و وزارت خارجه، اخیراً ۸ سفیر و ۱۶ تن از کارمندان این وزارت به تقاعد
سوق داده شده‌اند.

 ارسال در حدود 5 ماه قبل  ادامه مطلب »